دستورالعمل ها، بخشنامه ها، فرم ها، تعرفه ها

۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تعداد بازدید: ۴۰۹۴
print
قوانین، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه ها:

                                           

 

                                       

 

                   

 

فرم ها، کاربرگ ها و قراردادهای مجری:

 

                                     

 

                                      

 

تعرفه های نظارت و اجرا:
                                      
 
 
 

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051