مصوبات هیات مدیره

۱۴۰۲/۱۰/۰۷ تعداد بازدید: ۳۸۰
print

مصوبه مورخ 1402/01/16

گزارشی از عملکرد سازمان توسط مهندس احمدی:

- برنامه نرم افزاری تحت وب برای قبولی و صدور گواهی دوره های آموزشی (معماران تجربی و کاردان فنی) جهت بارگذاری در سامانه سپامک و موارد لازم دیگر در حال انجام است.

- در خصوص درآمدهای سال 1401 حدود دویست میلیون تومان از معوقات گذشته وصول و پانصد و چهل میلیون تومان از عملکرد مجریان و ناظرین و 50 میلیون تومان درآمد متفرقه وصول شده.

- در خصوص تغییر و تحول در فضای معماری داخل سازمان بر  اساس صورتجلسه هیات رئیسه تاکنون هفتاد میلیون تومان هزینه شده است.

- تفاهم نامه با شرکت پارت حساب جهت امور حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی اعضای سازمان و تفاهم نامه با شرکت کارگزار بیمه پیمان آرماش الوند انجام پذیرفت.

- همایش بیمه و مالیات 15 اسفند با حضور یکصد نفر از اعضای سازمان شرکت نمودند.

- تبادل نظر جهت چارت اداری سازمان انجام گرفت و در خصوص همکاری آقای بخشی زاده با توجه به صدور پروانه بصورت الکترونیکی لذا از این پس هزینه ای عملکرد بصورت موردی به ایشان پرداخت گردد.

- مصوب شد مجمع عمومی سالیانه در خرداد 1402 برگزار گردد و ساز و کار آن به نحو مطلوب انجام پذیرد.

- بر اساس تبصره ماده 28 آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی با توجه به اینکه آقای حسین بختیاری به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان در گروه عمران تایید شده است با توجه به مستعفی شناخته شدن ایشون از گروه عمران آقای محمد علی صنعتی بدلیل رای بیبشتر نسبت به تعبیه اعضای علی البدل گروه عمران معرفی میشوند لذا نامه ای به ایشان جهت دعوت به هیات مدیره بعنوان عضو اصلی انجام پذیرد.

- بر اساس رای گیری در هیات مدیره پیشنهاد گردید آقای بابک بهلولی بعنوان نامزد کمیته انتظامی به شورای رابط نیز معرفی گردند.

 

 

مصوبه مورخ 1402/02/12

- ترازنامه 1401 و بودجه 1402 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن تایید گردید و فقط اصلاحات جزئی مورد نیاز است که بعد از اصلاح موارد توسط هیات مدیره و بازرسان تایید و امضا شود.

- گزارشی در خصوص ارجاع کار نظارت در شهر رضویه ارائه شد لذا مصوب شد در خصوص استفاده از تک ناظر در پروژه های شهر رضویه با اداره کل راه و شهرسازی مکاتبه انجام شود.

- در خصوص برگزاری دوره های آموزشی معماران در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان و واریز وجه کلاس ها تا 1402/02/22 دوره ی آموزشی برگزار گردد.

- در خصوص ایجاد کمیته و خانه مجریان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم در این خصوص به بررسی بیشتر موکول گردید.

 

 

مصوبه مورخ 1402/02/20

- پرونده های شورای انتظامی مربوط به کاردانها منبعد (طبق روال گذشته) از طریق کمیته انتظامی بررسی و سپس نتیجه به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال گردد.

- پنج درصدی که نظام مهندسی از شرکت های مجری نظام کاردانی اخذ میکند از این پس فقط شرکت های مجری نظام کاردانی سه درصد به نظام کاردانی پرداخت نمایند.

- از پنج درصد ارجاع کار نظارت به کاردانها 4 قسمت سهم نظام مهندسی و یک قسمت سهم نظام کاردانی اختصاص می یابد.

- کلیه شهرهایی که نظام مهندسی دفتر نمایندگی ندارد نظام کاردانی در آن رابط با دفتر نمایندگی واریز نماید. (بمدت یکسال)

- مقرر گردید روز جلسات هیات مدیره از چهارشنبه به سه شنبه تا تاریخ 1402/08/01 تغییر پیدا کند.

- در خصوص تعیین نماینده و رابط در شهرهایی که نظام مهندسی دفتر نمایندگی ندارند تک تک شهرها با توجه به ارجاع کارها در سال، در هیات رئیسه بررسی شود و سپس نتیجه آن در هیات مدیره ارائه و مصوب گردد و در خصوص دسترسی به نمایندگی های نظام کاردانی جناب آقای مهندس احمدی از سازمان نظام مهندسی دسترسی گرفته شود و نحوه واریز هزینه های نظارت به حساب سازمان نیز بررسی گردد و سپس بر اساس نتیجه حاصله در هیات مدیره تصمیم گیری شود.

- در خصوص تابلو نمایندگی شاندیز مقرر گردید تابلو از محل موجود جمع آوری گردد و رابطی سریعا جهت شاندیز مشخص گردد.

- تعیین مسئول دفاتر نمایندگیهای شهرستان ها مقرر گردید خانم مهندس احیایی برنامه خود را تا هفته آینده به هیات رئیسه جهت بررسی ارائه تا به هیات مدیره جهت مصوبه ارجاع گردد.

- مقرر گردید آقای مهندس عرفانیان نماینده نقشه بردارها ظرف مدت یک هفته جهت پیگیری مشکلات کاردانها پایه دو نقشه بردار به آقای مهندس مهاجر مدیر طرح اجرا در نظام مهندسی مراجعه و نتیجه آن را گزارش نمایند.

 

مصوبه مورخ 1402/03/16

- گزارش خانم مهندس احیایی در خصوص مشکلات ده شهر گلمکان، سید آباد، ریوش، ملک آباد، جنگل، نصرآباد، سلطان آباد، دولت آباد، سده وسلامی که سازمان دفتر نمایندگی فعال دارد و معرفی آقای فرهنگ بعنوان مسوول دفتر نمایندگی شهر ملک آباد و همچنین با توجه به بازدید دوره ای مدیرکل راه و شهرسازی از شهرهای نیشابور ، بجستان، تربت حیدیریه و مه ولات، نظام کاردانی هم بازدید های خود را از دفاتر نمایندگی بیشتر نمایند.

- گزارش آقای مهندس فتحی: پروانه های معتبر رشته مکانیک 17 نفر میباشد و 45 نفر هم دارای پروانه غیر معتبر میباشد که با ایشان جهت تمدید پروانه تماس گرفته شد و کلاس های آموزشی معماران تجربی به تعداد 44 نفر بصورت آنلاین برگزار گردید که در مجموع 134 نفر کلاس و به مبلغ 52600000 تومان به انجام رسید و آزمون ها بصورت آنلاین میباشد.

- گزارش آقای مهندس عرفانیان: با عنایت به ابلاغ شماره 107-1402 مورخ 1402/02/21 بعنوان نماینده نقشه بردارها به سازمان نظام مهندسی جهت رفع مشکل ناظرین نقشه بردارها نظام کاردانی مراجعه که نتایج زیر حاصل گردید:

به کاردانهای پایه دو نقشه بردار شش سقف ارجاع میشود و تعداد کارهای همچون مهندسین از 8 کار به 10 کار در سامانه ساجام اصلاح گردید و در خصوص نظارت ساختمان های گروه الف و ب به کاردانهای نقشه بردار مقرر گردید موضوع در گروه تخصصی نقشه برداری و جامعه نقشه برداران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

- گزارش آقای مهندس مجرد: کل اعضای برق 509 نفر میباشند که 370 نفر بدون پروانه و 48 نفر پروانه معتبر و 91 نفر دارای پروانه نامعتبر میباشند که با حدود 8 نفر دارای پروانه نامعتبر تماس گرفته شد که مشکلاتی را عنوان نمودند و مقرر گردید با الباقی اعضا تماس گرفته شود.

-گزارش آقای مهندس باوندی: با توجه به جلسه شورای رابط 1402/03/06 در خصوص تعیین عضو کمیته انتظامی منتخب شورای رابط تا زمان پاسخ استعلامات (جواب حراست اداره کل) تصمیم گیری به بعد موکول گردید. بعنوان پایلوت به ده شهر که نظام کاردانی دفتر نمایندگی دارد کد کاربری ساجام اختصاص یابد و پیشنهاد گردید که 5 درصد سهم نظارت در این شهرها نظام کاردانی 4 قسمت و نظام مهندسی 1 اختصاص یابد و در خصوص واریزی حق نظارت توسط مالکین، برنامه ریزی گردد که به چه صورت از مالکین اخذ گردد.

- گزارش آقای مهندس مشیری: پیرو پیگیریهای متعدد در خصوص سپامک و چالش های سر راه آن به وزارت خانه مراجعه نمودند که مسئولین در سمینار متروپل شرکت داشتند که در دیدار با مسئولین به نتیجه ای نرسید و مذاکرات با بخش های دیگر سمینار در گزارش ارائه شد.

- بررسی برنامه اجرایی مجمع و گزارشات قابل ارائه به مجمع:

پاورپوینت مجمع در حضور اعضای هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و پیشنهادات اعمال گردید و مقرر گردید به شرح ذیل حق عضویت و ورودیه افزایش یابد.

الف: ورودیه کاردانها دو میلیون ریال-ورودیه مجریان حقوقی شش میلیون ریال-عضویت سالانه مجریان حقوقی پنج میلیون ریال-عضویت فاقد پروانه اشتغال تا زمان اخذ پروانه اشتغال معاف از پرداخت حق عضویت-عضویت دارای پروانه اشتغال دو میلیون و پانصد هزار ریال-عضویت دارای پروانه رشته برق و مکانیک دو میلیون و پانصد هزار ریال.

ب: اصلاح بند 3 ماده هشت منابع درآمدی، عنوان به حق عضویت متغیر تغییر و در قسمت شرح دریافتی بابت حق عضویت متغیر از عملکرد به میزان پنج درصد عملکرد ناظرین و سه درصد از عملکرد مجریان مازاد بر حق عضویت ثابت از طرف اعضا بابت هر قرارداد اخذ گردد و چنانچه حق عضویت ثابت تا پایان فروردین ماه سال بعد تسویه گردد ده درصد پاداش (تخفیف) به حق عضویت ثابت تعلق گیرد.

ج: کلمه حق عضویت در بند ب ماده 7 منابع درآمدی به حق عضویت ثابت سالیانه تغییر می یابد.

د: مبالغ عددی آئین نامه معاملات با توجه به افزایش تورم سالیانه در کشور منبعد بر اساس اعلام تورم های سالیانه کشور که مبنای محاسبه آن، اعداد آیین نامه معاملات مصوب 1397 می باشد.

 

مصوبه مورخ 1402/04/28

- در خصوص برگزاری کلاسهای معمارن تجربی در خرداد ماه 1402 از 43 نفر شرکت کننده 21 نفر از استان های دیگر و 22 نفر از خراسان رضوی که گواهینامه 42 نفر صادر گردیده است و برایشان ارسال شده است.

- از ده شهر ذکر شده در جلسه 1402/03/16 در هفت شهر نماینده سازمان معرفی شده اند که در خصوص نظارت بر ساخت و سازها توافق شد یک نماینده از شهرداری و یک نماینده از سازمان (نماینده سازمان در آن شهر) نظارت مضاعف انجام دهند و در شهر عشق آباد نیشابور که 6 ناظر در حال فعالیت هستند که دو نفر کاردان می باشند که برنامه ریزی برای معرفی نماینده شهر عشق آباد و شهرهای اقماری نیشابور در حال انجام است.

- با توجه به نامه شماره 13/4455 مورخ 1402/04/18 در خصوص مالکیت ساختمان اداری آن سازمان واقع در ارشاد 7 پاسخی به نامه شماره 402/056 مورخ 1402/04/19 در این خصوص به اداره راه و شهرسازی ارسال گردید و پیگیری از طریق آستان قدس و اداره راه و شهرسازی جهت روشن شدن موضوع ادامه دارد.

- مقرر گردید کما فی السابق اطلاع رسانی جلسات هیات مدیره از طریق پیامک به اعضا اعلام گردد.

- مقرر گردید با دفتر فنی روستایی استانداری جهت دریافت لیست شهرهای خراسان رضوی مکاتبه گردد.

- مصوب گردید حقوق ماهیانه آقای بخشی طبق روال قبل با افزایش معمول در سال 1402 خالص حدود دو میلیون پانصد هزار تومان به آقای بخشی پرداخت گردد.

- مقرر گردید در خصوص شرکت های مجری با ترکیب مهندس کاردان آقای مهندس احمدی از طریق آقای مهندس مظفری (اداره کل راه و شهرسازی) به فوریت پیگیری نمایند.

 

مصوبه مورخ 1402/05/08

 

- مصوب گردید جوابیه اظهارنامه هیات مدیره 512 دستگاه به شرح ذیل باشد (مخالف آقای مهندس عرفانیان نسبت به متن):

عطف به اظهارنامه 1402220004417307 به استحضار میرساند تصرفات این سازمان حاکی از قانونی بودن عملکرد این سازمان می باشد که در صورت لزوم مدارک و مستندات قانونی تقدیم مراجع ذیصلاح خواهد شد. ضمنا مستدعی است مدارک مالکیت مورد ادعای هیات مدیره مسکونی کیش مشهد را جهت رویت ارائه فرمایند.

- مقرر گردید بر اساس نیاز سازمان و با نظر رئیس سازمان یک نیرو جهت انجام امور سازمان به اداره کل اعزام گردد.

- با توجه به دفترچه دستورالعمل ثبت نام آزمون های ورود به حرفه و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی اردیبهشت ماه سال 1402، آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی نیز همچون سایر آزمون های در پایه 1 و و 3 به صورت تستی برگزار گردد.

- مقرر گردید در صورت درخواست کتبی انجمن معماران به سازمان نظام کاردانی مبنی بر آزمون شفاهی معماران تجربی سازمان، نامه ای در این خصوص به اداره کل راه و شهرسازی ارسال نمایند.

- شرایط جدید شرکت بیمه پیمان آرامش الوند مورد موافقت قرار گرفت و در صورتیکه شرکت بیمه ای با شرایط معتبر پیدا شد جایگزین گردد.

- با توجه به صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1402/01/16 مبنی بر دعوت از آقای مهندس صنعتی بعنوان جایگزین آقای مهندس بختیاری بعنوان عضو اصلی مقرر گردید آقای مهندس صنعتی بعنوان عضو اصلی در هیات مدیره حضور پیدا نمایند.

موافق آقایان احمدی-کیهانی یزدی-فتحی-باوندی-مشیری-عرفانیان-خانم احیایی

مخالف: آقای مجرد

 

 

 

 

مصوبه مورخ 1402/05/15

- با توجه به نامه آقای دکتر شکیب کلیه کارهای شهری،روستایی و شهرکهای صنعتی میبایست در سامانه نظام مهندسی ثبت شود و سازمان نظام کاردانی برای انجام این مهم اعلام آمادگی نموده ولی سازمان نظام مهندسی تاکنون که دسترسی برای ثبت کارها در سامانه ساجام نظام مهندسی را نداده اند.

مقرر شد ثبت و ضبط کارها در شهرها و شهرکهای صنعتی و روستاها توسط اداره راه و شهرسازی کنترل گردد.

مقرر شد در سامانه ساجام کد دسترسی برای نظام کاردانی فراهم گردد.

- مشکل شرکت های مجری در سپامک یک کاردان و یک مهندس و همچنین مدیرعاملی مهندس و عضویت در نظام مهندسی.

مقرر شد موضوع مدیرعامل کاردان شرکتهای مجری در سپامک اصلاح گردد.

- جلسه ای با نظام مهندسی و نظام کاردانی برگزار گردد و در سیستم سامانه آمار مهندسین و کاردانها و ظرفیت و کارکرد و فراوانی آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و یک الگوی عادلانه برای توزیع کار به تصویب برسد.

- افزایش صلاحیت و ظرفیت کاردانها در نهضت ملی مسکن در هیات چهارنفره مطرح گردد.

- نامه ای از طرف سازمان نظام کاردانی خطاب به مدیر کل محترم راه و شهرسازی ارسال گردد مبنی بر آزادسازی ظرفیت کاردانها در پایان هر سال در ساجام انجام پذیرد.

- با توجه به قوانین نظام مهندسی ساختمان، جناب آقای مهندس مظفری پیگیری لازم در خصوص کمک مالی به نظام کاردانی از محل عوارض صدور پروانه اشتغال بکار کاردانی را انجام دهند.

 

مصوبه مورخ 1402/05/16

 

- در دیدار با مدیر کل راه و شهرسازی توسط هیئت مدیره و بازرسان نظام کاردانی ضمن معرفی و فعالیت سازمان ، مشکلات سازمان مطرح گردید که در ادامه مدیر کل محترم راه و شهرسازی جناب آقای مهندس داعی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر موارد مورد بررسی قرار گرفت و موافقت ها و دستوراتی داده شد .

 

مصوبه مورخ 1402/05/25

- مجوز آموزش مجازی برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی و آزمونهای پایان دوره بصورت الکترونیکی ( مجازی ) با رعایت بخشنامه شماره 420/93499 مورخ 19/07/1399 و 42090/108987 مورخ 27/12/1390 و با نظارت و تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان مورد موافقت قرار گرفت .

- در خصوص پرداخت به اشخاص با رأی اکثریت اعضاء موافقت گردید این امر به تشخیص و صلاحدید هیئت رئیسه در نحوه پرداخت انجام پذیرد .

- پیرو جلسه دیدار با مدیر کل راه و شهرسازی ، هشت نامه به اداره راه ارسال گردید که به پیوست صورتجلسه می باشد .

- مقرر گردید پیرو جلسه با مدیر کل محترم راه و شهرسازی و دستور اکید ایشان در خصوص کد دسترسی به سامانه ساجام جهت ثبت مستندات پروژه ها و ارجاع نظارت برای شهرها و روستاها و شهرک های صنعتی فاقد نمایندگی نظام مهندسی نامه ای به نظام مهندسی در این خصوص ارسال گردد و رونوشت به مدیر کل راه و شهرسازی جهت استحضار و دستورات مقتضی.

 

مصوبه مورخ 1402/06/21

- مصوب شد پرداختی قدارلسهم شورا طبق روال قبل ادامه یابد .

- مصوب شد در صورت ضرورت اضافه کاری پرسنل ( طبق نظر ریاست سازمان ) با قابلیت جبران با مرخصی ساعتی را دارد در غیر اینصورت مرخصی های ساعتی از مرخصی استحقاقی کسر گردد .

- در خصوص سامانه عضویت سازمان ها ، استعلام نظام مهندسی جهت بررسی بیشتر به بعد موکول گردید .

- درخواست همکاری شرکت فناوران الگوریتم ساتراپ مورد موافقت قرار نگرفت .

- بنا به پیشنهاد ارائه شده ، در جلسات هیئت رئیسه که بعضی از اعضاء هیئت مدیره بعنوان کارشناس دعوت می گردند به آنان حق الجلسه تعلق می گیرد .

 

مصوبه مورخ 1402/07/25

- مقرر گردید با توجه به تجارب آقای مهندس کیهانی و مهندس ظهوریان در خصوص ارتقاء شرکتهای مجری به پایه 2 ، موارد و جداول لازم تنظیم تا طی نامه ای به اداره کل راه و شهرسازی ارسال گردد .

- مقرر گردید جدولی توسط آقای مهندس کیهانی و مهندس ظهوریان در خصوص ارتقاء صلاحیت سرپرست کارگاه تنظیم گردد و همچنین در خصوص نماینده مجری نامه ای تنظیم گردد که مالک دستمزد نماینده مجری را همزمان با برداشت دستمزد مجری به مجری پرداخت نماید تا حقوق نماینده مجری توسط مجری پرداخت گردد و این موارد در جلسه تنسیق توسط آقای مهندس ظهوریان مطرح گردد .

- آقای مهندس فتحی شرح وظایف و خدمات اجرا در رشته تأسیسات مکانیکی به پیوست ارائه نمودند ، مقرر گردید طی نامه ای به اداره کل راه و شهرسازی و شورای مرکزی ارسال گردد .

- آقای مهندس مجرد شرح وظایف و خدمات اجرا در رشته تأسیسات برق را به پیوست ارائه نمودند ، مقرر گردید نامه ای به اداره کل راه و شهرسازی و شورای مرکزی ارسال گردد .

- مقرر گردید جلسات هیئت مدیره تا آخر سال روزهای سه شنبه و ساعت 16 برگزار گردد .

- کلیات پیشنهاد شرکت کارگزاری آرکا بیمه رسان بارثاوا مورد موافقت قرار گرفت و فقط مواردی نقص داشت که بعد از رفع آن به امضاء برسد.

 

 

مصوبه مورخ 1402/08/17

- مقرر گردید آقای مهندس احمدی ( در مصوبه دیگر آقای مهندس مشیری ) بعنوان نماینده تام الاختیار هیئت مدیره در جلسه اعلامی وزارت راه و شهرسازی شرکت نمایند و تمامی مستندات غیبت نامبرده ارائه گردد .

- مقرر کگردید بابت کنترل حسن اجرای خدمات ، چک لیست و مراحل بازدید از پروژه های ساختمانی ( شرکتهای مجری ) توسط کارشناسان سازمان مورد بازدید قرار گیرد ( در تیم های دو نفره ابنیه و تأسیسات )

- تفاهم نامه همکاری با شرکت فناوران نیک اندیشه پایا مهر با موضوع تفاهم نامه پیوست مورد موافقت قرار گرفت .

- با توجه به افزایش طبقات و سطح زیر بنا و بلند مرتبه سازی در ساختمانهای سطح شهر مشهد ، حدود صلاحیت سرپرست کارگاه ( نماینده مجری ) در جدول تنظیمی 22/02/92 اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی که کاربرد خود را از دست داده است ، مقرر گردید نامه افزایش متراژ و تعداد سقف طبق جدول پیوست به اداره کل راه و شهرسازی ارسال گردد .

- جهت دستورالعمل جدید مجریان ذیصلاح کاردان با عنایت به جلسه هیأت مدیره این سازمان در مورخ 25/07/1402 با حضور رئیس محترم اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ارتقاء پایه شرکت های حقوقی کاردان از پایه 3 به پایه 2 جهت آندسته از شرکتهایی که در هیئت مدیره شرکت دارای دو کاردان پایه 1 ( دارای پروانه اشتغال اشخاص حقیقی در رشته عمران یا معماری با صلاحیت اجرا) را دارند و از انجایی که کاردانهای پایه 1 از سوابق اجرایی مطلوبی برخوردارند و اکثراً مدرک مهندسی ( کارشناسی و بالاتر ) را اخذ نموده اند و از طرفی سازندگان کاردان بیش از 4 دوره به مدت 12 سال از سال 1389 تا کنون فعالیت مستمر داشته ونظر به اینکه در جدول شماره 1 دستورالعمل سازندگان 87 و 89 هیچگونه ارتقاء پایه برای ایشان دیده نشده و فقط در پایه 3 حقوقی مسکوت مانده اند ، لازم به ذکر است به استناد بخشنامه 87 در امتیاز پروانه پایه 1 کاردان برابر است با پایه 2 مهندسی ( امتیاز 5 ) می باشد ، لذا مقرر گردید در دستورالعمل جدید مراتب طبق جدول پیوست نامه به اداره کل راه و شهرسازی ارسال گردد  .

- مقرر گردید حق الزحمه نظارت ناظرین شهرک رضویه به حساب سازمان واریز گردد .

- مقرر گردید جلسه هیئت مدیره با موضوع انتخاب هیئت رئیسه در روز چهارشنبه 24/08/1402 رأس ساعت 16 برگزار گردد.

 

مصوبه مورخ 1402/08/24

- انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام کاردانی

1- رئیس هیئت مدیره جناب مهندس کیهانی یزدی 5 رأی در مقابل مهندس احمدی 3 رأی

2- نائب رئیس هیئت مدیره جناب مهندس فتحی  5 رأی در مقابل مهندس مشیری 3 رأی

3- خزانه دار هیئت مدیره جناب مهندس عرفانیان 5 رأی در مقابل مهندس مشیری 3  رأی

4- دبیر هیئت مدیره جناب مهندس باوندی  5 رأی در مقابل مهندس مشیری 3  رأی

در نهایت هیئت رئیسه سازمان نظام کاردانی جناب مهندس کیهانی بعنوان رئیس – جناب آقای مهندس فتحی بعنوان نائب رئیس – جناب آقای عرفانیان بعنوان خزانه دار و جناب آقای مهندس باوندی بعنوان دبیر انتخاب شدند.

 

مصوبه مورخ 1402/09/21

1-گزارش ریاست سازمان آقای مهندس کیهانی :

- در خصوص تعیین تکلیف عضو جایگزین ( آقای مهندس بختیاری ) نامه ای از طریق اداره کل راه و شهرسازی به وزارتخانه مورخ 29/08/1402 ارسال گردیده است .

- ارسال نامه از طریق اداره کل راه و شهرسازی جهت شرکتهای مجری ( کاردان و مهندس ) به وزارتخانه

- جلسه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص بیمه شاغلین در ساختمان و مطرح شدن بیمه مجریان و ناظرین شاغل در ساختمان که نماینده تامین اجتماعی مخالف این موضوع بودند که این مورد به جلسه بعد موکول گردید .

- جلسه پیشگیری از حوادث کارگری در انجمن انبوه سازان که پیشنهاد آموزش مالکین پیش از ساخت داده شد .

- ارسال گواهینامه های ارتقاء پایه به تمامی استانها انجام شد.

- پیگیری تأییدیه نماینده جهت کمیته انتظامی نظام کاردانی از حراست اداره کل راه و شهرسازی که بصورت شفاهی تأییدیه آن داده شد که مقرر گردید در شورای رابط مطرح و تصمیم گیری شود .

- معرفی آقای زیدانلو بعنوان رابط نظام کاردانی در شهرهای کلات ، چنار ، زاوین و لاین تا پایان سال

- جلسه  کارگروه هیئت چهارنفره در خصوص پروژه های دارای مجری ذیصلاح پیشنهاد کم شدن سقف و متراژ برای پروژه های ملزم به مجری ذیصلاح

- دستگاه حضور و غیاب سازمان فعال گردید .

- اسامی فارغ التحصیلان رشته های ساختمانی از دانشگاه شهید منتظری از سال 1400 تا کنون اخذ نگردیده است و توسط امور اداری ( خانم بینا ) در حال پیگیری است .

2- مقرر گردید با اختصاص یک حساب امانی ، واریزی حق نظارت شهرک رضویه به این حساب با سازکار مناسب  واریز گردد .

3- مقرر گردید برگزاری کارگاه آموزشی برای شرکتهای مجری با حضور اعضای امتیاز آور انجام پذیرد ، سازکار اجرایی آن با نظر اعضاء هیئت مدیره و بازرسان انجام شود .

4- مقرر گردید براساس تفاهم نامه ای که با شرکت بیمه پیمان آرامش الوند منعقد شده است در خصوص شرایط اجرایی تفاهم نامه مکاتبه گردد و سپس تصمیم گیری گردد.

 

مصوبه مورخ 1402/09/29

- مقرر گردید برگزاری کلاسهای معماران تجربی توسط آموزشگاه علمی آزاد بهاره انجام پذیرد و درآمد حاصله از آن بصورت 30 % ( سی درصد )  سهم سازمان و 70 % ( هفتاد درصد ) سهم مجری تصمیم گیری گردد و به ازای هر گواهینامه برای معمار تجربی هشتاد هزار تومان مجری کلاس به سازمان پرداخت نماید ( طبق تفاهم نامه )

- تهیه وسایل گرمایشی برای دفتر مرکزی سازمان ، مقرر گردید تصمیم گیری بعهده رئیس سازمان باشد ( مخالف آقای احمدی )

مصوبات ( تصمیم ) جلسه هیئت رئیسه مورخ 1402/09/06 در هیئت مدیره طرح گردید و مورد موافقت قرار گرفت ( مخالفین آقایان احمدی و مشیری و خانم احیایی )

 

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051