مصوبات شورای رابط

۱۴۰۲/۰۴/۲۸ تعداد بازدید: ۳۶۴
print

صورتجلسه بیست و پنجم شورای رابط مورخ 1402/02/17

مقرر گردید در خصوص 5 درصد حق الزحمه ارجاع کار نظارت مرتبط با کاردانها یک قسمت از 5 قسمت حق الزحمه ارجاع نظارت به سازمان نظام کاردانی و 4 قسمت از 5 قسمت حق الزحمه ارجاع کار نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان تعلق گیرد. و همچنین شرکتهای مجری که دارای عضویت سازمان نظام کاردانی می باشند مشمول دریافت 5 درصد حق عضویت شناور مبتنی بر عملکرد نمی باشند.

مقرر گردید نظارت بر ارائه خدمات مهندسی در شهرستان زاوه و سایر شهرستانها و سایر شهرهایی که فاقد دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی می باشد، با همکاری سازمان نظام کاردانی به مدت زمان یکسال و قابل تمدید با توافق طرفین (سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و سازمان نظام کاردانی) انجام گیرد.

شایان ذکر است شرکتهای مجری دارای عضویت از سازمان نظام کاردانی مشمول دریافت 5 درصد حق عضویت متغیر مبنی بر عملکرد نمی باشند.

 

 

صورتجلسه بیست و ششم شورای رابط مورخ 1402/03/06

1- در خصوص تعیین عضو کمیته انتظامی منتخب شورای رابط تا زمان پاسخ استعلامات (جواب حراست اداره کل محترم راه و شهرسازی و سوء پیشینه)، تصمیم گیری به بعد از آن موکول گردد.

2- در شهرهایی که سازمان نظام مهندسی فاقد دفتر نمایندگی می باشد به استناد صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان نظام مهندسی و شورای رابط مورخ 1402/02/17 مقرر گردید سازمان نظام مهندسی کد کاربری جهت کنترل صلاحیت و ظرفیت در سامانه ساجام برای دفاتر سازمان نظام کاردانی ایجاد نمایند. برای شروع کار بعنوان نمونه ده شهر ذیل صورتجلسه کد کاربری اختصاص داده شود.

شهرهای گلمکان-رادکان-سید آباد-ریوش-ملک آباد-جنگل-نصرآباد-سلطان آباد-دولت آباد-سده و سلامی

و در خصوص نظام نامه مالی پرداخت های آن در جلسه آتی شورای رابط تصمیم گیری گردد.

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051