شرایط حضور در مجامع عمومی سالیانه سازمان نظام کاردانی

۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تعداد بازدید: ۲۵۰
print

1) عضویت سازمان استان دارای مدارک تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته های مرتبط

2) دارای کارت عضویت معتبر

3) حق رای اصالتا یا وکالتا (وکالت حداکثر تا دو نفر با حضور و تکمیل در سازمان یا وکالتنامه رسمی)

توضیح: اعضایی که حق رای خود را تفویض می کنند، باید کارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی توانند جداگانه در رای گیری شرکت کنند.

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051