تاریخچه سازمان

۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تعداد بازدید: ۱۸۹
print

آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی به موجب نامه شماره 29253/ت 19295 ه مورخ 1379/07/09 هیات وزیران و به استناد ماده 28 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در 36 ماده و 12 تبصره مصوب گردیده است.

به استناد ماده 2 آئین نامه مذکور سازمان دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به موسسات غیر انتفاعی میباشد و میتواند در شهرستانهای تابع هر استان دارای شعبه یا نمایندگی باشد. اعضای سازمان بایستی دارای مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در رشته های هفت گانه فنی و مهندسی باشند.

ارکان سازمان:

الف) مجمع عمومی

ب) هیات مدیره

ج) شورای رابط

د) بازرس

ه) کمیته انتظامی

 

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی در سال 1381 با تعداد 150 نفر عضو و با ترکیب اعضای هیات مدیره ذیل:

1) آقای عزت اله فتحی ، رئیس

2) آقای سعید رضا یزدان بخش ، نائب رئیس

3) آقای محمود مشیری ، منشی

4) آقای علیرضا احمدی ، خزانه دار

5) آقای عباسعلی معصوم زاده ، عضو شورای رابط

6) آقای امیر ارشاد سرابی ، عضو شورای رابط

7) آقای عباس صادق زاده ، عضو شورای انتظامی

8) آقای کامبیز رضا زاده ، عضو اصلی

9) آقای خان محمد مصرزاده ، عضو اصلی

10) آقای سید حسن بدخشان ، عضو علی البدل

11) آقای احمد سفید گران ، عضو علی البدل

شروع به فعالیت نموده و اعضای این سازمان تاکنون در ارائه خدمات فنی و مهندسی در سطح استان مشغول فعالیت میباشند.

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051