بازرس (بازرسان)

۱۴۰۲/۰۵/۰۴ تعداد بازدید: ۴۷۷
print

طبق ماده 33 بند ت آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی، هر سازمان بر حسب تعداد اعضاء تا 150 نفر عضو یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و بیش از آن دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت که همزمان با انجام انتخابات هیأت مدیره وسیله مجمع عمومی از بین اعضای سازمان برای مدت 3 سال انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره - در مورد داوطلبان تصدی بازرسی کانون به همان شیوه انتخاب
داوطلبان برای اعضای هیأت مدیره عمل میگردد.
ماده 34 (وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان)):
1 - اظهار نظر درباره صحت صورت دارایی ها و صورتحساب های دوره عملکرد و ترازنامه هایی که هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.
2 - اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی که هیأت مدیره برای مجمع عمومی تهیه نموده است.
3 - اظهارنظر در مورد اقدامات و عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.
4 - بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را از هیأت مدیره مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.

 

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051