، درباره سازمان

هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی س...

اسامی اعضاء هیأت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی
(ادامه)

بازرسین هیات مدیره سازمان نظام ک...

اسامی بازرسین هیأت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی
(ادامه)

اعضای علی البدل هیأت مدیره سازما...

اسامی اعضاء علی البدل هیأت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی
(ادامه)

هیأت رئیسه سازمان نظام کاردانی س...

اسامی اعضاء هیأت رئیسه سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی
(ادامه)

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم...

در اجرای بند الف ذیل ماده 11 آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت ا...
(ادامه)
/ 2  (تعداد کل رکوردها:15)

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051