شرایط و مدارک عضویت در خانه کارگر

۱۴۰۲/۰۲/۱۳ تعداد بازدید: ۶۶۵
print

مدارک مورد نیاز جهت عضویت  اینترنتی خانه کارگر :

1-  بارگذاری تصویر صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی اجباری
2-  بارگذاری تصویر کارت ملی
3- بارگذاری تصویر عکس پرسنلی 4*3
 
4- پرداخت  اینترنتی حق عضویت

نکته:
 عضو بایستی بیمه شده اصلی و اجباری سازمان تامین اجتماعی باشد.
 

همچنین افراد با دفترچه بیمه های ذیل امکان عضویت اینترنتی را دارا می باشند :

1-بیمه شدگان اجباری ، رانندگان و کارگران ساختمانی که از طریق سازمان تامین اجتماعی بیمه شده اند .

2-بیمه شدگان صندوقهای خاص نظیر شرکت نفت ، اداره برق ، شهرداری ، بانکها ، صدا و سیما و نظایر آن .

*اعضایی که اعتبار کارت عضویت آنها به اتمام رسیده در صورتی که فاقد دفترچه بیمه میباشند جهت تمدید کارت می توانند با بارگزاری تصویر کارت عضویت قبلی بجای دفترچه بیمه اقدام به تمدید عضویت نمایند.


توجه:

سایر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نظیر زنان خانه دار ، نویسندگان و هنرمندان ، اختیاری ، حرف و مشاغل آزاد ، بسیجیان ، قالیبافان ، بیمه سلامت ایرانیان ، بیمه سازمان خدمات درمانی و نیروهای مسلح امکان عضویت و تمدید ندارند  


برای دریافت راهنمای عضویت اینترنتی
  از لینک زیر اقدام نمایید

ریافت راهنما)

 

 نکته: توجه داشته باشید پس از تکمیل ثبت نام اینترنتی و تایید مدارک توسط مسئول مربوطه کارت عضویت برای شما به آدرس اعلامی در سامانه پست خواهد شد.

 

 مدارک مورد نیاز جهت هواداری اینترنتی خانه کارگر :


1-بارگذاری تصویر کارت ملی
2- بارگذاری تصویر عکس پرسنلی 4*3
 
3-بارگذاری پرداخت حق
  هواداری یکساله
 

همچنین افراد فاقد دفترچه بیمه یا دفترچه بیمه های ذیل نیز امکان هواداری را دارا می باشند :

سایر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نظیر زنان خانه دار ، نویسندگان و هنرمندان ، اختیاری ، حرف و مشاغل آزاد ، بسیجیان ، قالیبافان ، بیمه سلامت ایرانیان ، بیمه سازمان خدمات درمانی و نیروهای مسلح امکان هواداری و تمدید دارند

برای دریافت راهنمای هواداری اینترنتی  از لینک زیر اقدام نمایید

ریافت راهنما)

 

 نکته: توجه داشته باشید پس از تکمیل ثبت نام اینترنتی و تایید مدارک توسط مسئول مربوطه کارت هواداری برای شما به آدرس اعلامی در سامانه پست خواهد شد

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051