ابلاغیه های رسمی

۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تعداد بازدید: ۹۶۷
print

به استناد مصوبه مجمع عمومی مورخ 1398/03/30 سایت سازمان بعنوان مرجع رسمی ابلاغیه ها میباشد. کلیه مندرجات این صفحه بعنوان ابلاغ رسمی تلقی می گردد.

1) عدم تایید برگ استحکام بنا توسط مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان در سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی

لینک1   لینک2

2) دستورالعمل ضوابط و معیارهای فنی طراحی دیوار های بنایی محوطه

3) پیش بینی هواشناسی و لزوم تمهیدات لازم در خصوص مراحل اجرای پروژه ها

 

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051