لیست نظارت

۱۴۰۲/۰۹/۲۹ تعداد بازدید: ۶۲۲۴
print

لطفا فایل پیوست زیر را دانلود سپس کار مورد نظر را از لیست انتخاب و برای ارجاع با سازمان نظام کاردانی به شماره 37672510 داخلی 17 خانم معتمد تماس بگیرید.

بعد از ارجاع در سامانه ساجام می بایست تعهد مربوطه را تایید نمایید.

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051