شرایط عضویت کاردانی

۱۴۰۱/۱۱/۱۰ تعداد بازدید: ۶۹۸۸
print

برای عضویت در سازمان احراز شرایط زیر لازم است :


الف- دارا بودن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در یکی از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط هفتگانه "موضوع ماده یک آئین نامه"
(معماری-عمران-تاسیسات مکانیکی-تاسیسات برقی-نقشه برداری-شهرسازی-ترافیک)

 

ب- متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوریکه فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.


پ- نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.


ت- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط.


ث- تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.

 

توجه: طبق اصلاحیه ماده 8 آئین نامه، متقاضی نمیتواند به طور همزمان عضویت سازمان استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد.

 

تبصره الحاقی ماده 4 آئین نامه: عضویت اشخاص حقوقی جهت اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی حقوقی در سازمان استان الزامی و میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اشخاص حقوقی مذکور طبق بند (ث) ماده (17) آئین نامه تعیین می شود.

 

 

عضویت در سازمان استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد :

 

الف- دریافت پروانه اشتغال به کار کاردانی با رعایت سایر شرایط

ب- شرکت در انتخابات هیات مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن (در صورت اخذ پروانه اشتغال بکار)

پ- امکان شرکت در مجامع عمومی و دخیل بودن در برنامه های آتی سازمان

ت- استفاده از تسهیلات و خدماتی که سازمان استان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضاء قرار می دهد.


سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051