جدول شماره رشته ها و نوع پروانه اشتغال

۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تعداد بازدید: ۱۸۷۹
print

تغییر کد رشته ها و نوع پروانه اشتغال بکار کاردانی بر اساس عناوین مدارک تحصیلی و محتوای علمی و آموزشی رشته های کاردانی مربوطه ، توسط دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای به شرح ذیل اعلام گردید.

نکته مهمی که در تغییرات جدید مشاهده میشود تغییر کد رشته مرتبط عمران (310) با عنوان مدرک تحصیلی (عمران-راهسازی) ، (زیرسازی راه) ، (روسازی راه) ، (راهداری) به کد رشته مرتبط ترافیک (710) میباشد.

 

لازم به ذکر است به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی غیر از عناوین رشته های هفتگانه ساختمان اعلام شده در جدول کد رشته ها اعم از اصلی یا مرتبط ، پروانه اشتغال بکار کاردانی تعلق نمی گیرد.