مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره و بازرسان

۱۴۰۰/۰۸/۲۰ تعداد بازدید: ۷۱۱
print
مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره و بازرسان

مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره و بازرسان در سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی در تاریخ 1400/08/19 با حضور جناب آقای مهندس نژاد صفوی مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی - جناب آقای دکتر نیک طلب و جناب آقای مهندس توفیقی نماینده دفتر تشکلها در وزارت راه و شهرسازی – جناب آقای مهندس منصوری سرپرست محترم معاونت مسکن و ساختمان  - جناب آقای مهندس خیاطی سرپرست محترم اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کنترل ساختمان – جناب آقای مهندس یاربی مدیر محترم حراست اداره راه و شهرسازی و جناب آقای مهندس ربیع سرپرست محترم اداره حقوقی و دعاوی برگزار گردید.