گزارش شناخت موضوع ماده 14 آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران

۱۴۰۰/۱۰/۱۵ تعداد بازدید: ۵۹۱
print

گزارش شناخت موضوع ماده 14 آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران

-1 عنوان، مشخصات کلی و اهداف کیفی و کمی مناقصه:

طرح و اجرای پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان خراسان رضوی هر پروژه حدود 50 تا 300

واحد مسکونی با سازه بتنی یا فلزی با فن آوری های نوین ساخت

-2 سازمان کارفرمایی:

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی  

-3 برنامه زمانی کلی اولیه:

مدت زمان پیش بینی شده در اسناد مناقصه جهت اجرای کامل عملیات موضوع پروژه

-4 اطلاعات تأمین مالی:

تأمین مالی پروژه از محل اعتبارات پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن به شماره 67585 مورخ

3/6/1400 ابلاغی ریاست محترم جمهور (تسهیلات مصوب بانکی و آورده متقاضیان)

-5 اسناد فنی و اطلاعاتی که وضعیت عملیات و خدمات موضوع مناقصه را برای مناقصه گر از

نظر شرایط کار تبیین کند:

محل اجرای پروژه طرح نهضت ملی مسکن در سطح شهرستانهای تابعه استان خراسان رضوی  می باشد

پیمانکار بایستی از محل پروژه بازدید بعمل آورده و در صورت احراز توان اجرای کار ،کلیه اسناد مناقصه به

منظور شرکت در مناقصه در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

-6 برنامه تدارکاتی پروژه:

حدود کار مشتمل بر خدمات مهندسی شامل طراحی و تهیه نقشه ها ، اخذ پروانه ساختمان، تجهیز کامل کارگاه و

تهیه مصالح و اجرای کار و غیره مطابق نقشه های تفصیلی و مشخصات فنی مورد تایید کارفرما (طبق آخرین شیوه نامه نحوه تعیین قیمت ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن ابلاغی معاونت مسکن وساختمان وزارت به ادارات کل استانها به شماره400/125987 مورخه27/9/1400)

-7 قوانین خاص و مقررات اختصاصی پروژه:

شامل مقررات مندرج در اسناد پیمان و دستورالعمل  HSEو همچنین موارد ذیل می باشد

- داشتن بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث

- ارائه گواهینامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صلاحیت پیمانکاری رتبه 1 الی 5 در رشته ابنیه و

ساختمان و یا رتبه انبوسازی 1 الی 3

- گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- تطابق موضوع مناقصه با نوع فعالیت شرکت در اساسنامه

 
 
 

(جهت مشاهده و دریافت فایل دستور العمل ارزیابی کیفی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اینجا کلیک نمائید)

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051