اخبار ، اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم و دستور جلسه و بودجه پیشنهادی 1402
(ادامه)

برگزاری همایش مجریان ذیصلاح

همایش مجریان ذیصلاح با نگاهی به فرآیندها و موضوعات پیش رو برگزار گردید
(ادامه)

مجمع عمومی عادی نوبت اول

در اجرای بند الف ذیل ماده 11 آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت ا...
(ادامه)

اطلاعیه همایش مجریان ذیصلاح

قابل توجه اشخاص حقوقی سازمان (سازندگان مسکن و ساختمان)
(ادامه)

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سا...

مجمع عمومی نوبت دوم عادی سالیانه سازمان در روز پنجشنبه مورخ ...
(ادامه)

برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت او...

در اجرای بند الف ذیل ماده 11 آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی ، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت ...
(ادامه)
/ 2  (تعداد کل رکوردها:23)

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051