برگزاری همایش کاربردی ویژه مهندسین و سازندگان

۱۴۰۱/۰۴/۲۲ تعداد بازدید: ۳۸۳
print

همایش کاربردی ویژه مهندسین و سازندگان مسکن و ساختمان با حضور جناب آقای مهندس بشیر رئیس محترم سازمان نظام مهندسی، جناب آقای مهندس ظریف دبیر محترم انجمن انبوه سازان، جناب آقای مهندس سلگی رئیس محترم انجمن سازندگان با حضور هیات مدیره و بازرسین و اعضاء محترم سازمان در مورخ 1401/04/21 در محل سالن همایش تلاش با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی برگزار گردید

در این همایش پیشنهاد برگزاری جلسات با ارائه گواهینامه مطرح گردید، ضمن اینکه توسط آقای مهندس بشیر موافقت شد جهت برگزاری کلاسهای آموزش مالکین پیش از ساخت برنامه ریزی شود.