ارائه خدمات مجریان در سازمان از شنبه 8 اسفندماه 1394

۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تعداد بازدید: ۲۲۶۵
print
ارائه خدمات مجریان در سازمان از شنبه 8 اسفندماه 1394

 بدین وسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 94/12/8 امور مربوط به سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان) به شرح ذیل در دفتر مرکزی سازمان به آدرس: بلوار ارشاد - انتهای ارشاد هفت ( بلوار دهخدا ) - سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی انجام می گردد.

 

1-  تشکیل پرونده ها و بررسی و احراز صلاحیت متقاضیان صدور، تمدید و ارتقای پروانه سازندگان مسکن و ساختمان (حقوقی و حقیقی )

2- کنترل قراردادهای منعقد شده بین مالکین و مجریان و تایید و ثبت آنها

3- کنترل و ثبت اسامی نمایندگان مجری پروژه ها

4-  امور مربوط به آزادسازی ظرفیت اشتغال مجریان

 

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051